ביטוח לרכבים של עבודה: סוגי זמינים

סוכן המתמחה רכב מעבר למתן ביטוח עבור מכוניות ומשאיות. . זה ישות האחראית על כיסוי רכב של התכונות השונות, במיוחד אלה המשמשים לביצוע עבודה וכי הם להיות חלק מהותי המנגנון של חברה; מנופים, טרקטורים, וכו '. אלה יכול לסבול או לגרום תאונה, חייב להיות מאובטח שני או יותר מאשר כל רכב אחר. במובן זה, חברות הביטוח נוטות לכלול ביטוח אחריות מדיניות כזו, שניהם הלא םיחטשב כמו משלים כל מבוטח אתה רוצה לנהל משא ומתן עם החברה, ביטוח לנהג, הנזק עצמו, גניבת רכב, האחריות הטמונה פעילות חקלאית, את ההגנה המשפטית הכרחי. ביטוח לנהג: מכסה פיצוי הולם בגין נזקים סבל על ידי הנהג בגלל תאונה נגזר זרימת הדם ואת השימוש של הרכב המבוטח.

בדרך כלל כוללים: נכות, מוות ועלויות של נוכחות רפואי. הבעלים נזק: מכסה נזק לרכב המבוטח עקב תאונה אשר עשויה להתרחש במחזור, במהלך הנסיעה, בעוד חונה, ובמהלך הביצועים של עבודה חקלאית הנוהג ברכב. גניבת רכב: מכסה האירוע של הגניבה לא חוקית של הרכב המבוטח, ואתה יכול לכלול חיסור מלאה או חלקית של הרכב, אם החלקים הגנובים הם אביזר חיוני, מסוימים כללו במפורש במדיניות, והנזק הרכב שעלולים לגרום כאשר אתה נמצא בידיים של צדדים שלישיים אשר הסיר אותו. אחריות אזרחית הטמונה חקלאות פעילות: מכסה את תשלום פיצויים אם הבעלים של הרכב או מנהל ההתקן שלו מוצהרים אזרחים אחראית נזק לצדדים שלישיים ביחס הפעילויות החקלאי של הרכב המדובר. אחריות אזרחית משלים, חובה: כיסוי עד הלא םיחטשב כמות יותר מיוחד נתקיימו במדיניות זו, לדוגמה, הערבות. הוצאות משפטיות: מכסה את עלויות עקב ההגנה המשפטית של המבוטח בקשר תאונות הנובעות התנועה של הרכב המדובר. עשוי לכלול את הטענות של נזק, נזקים של השלישי, הפושע ההגנה של הנהג. כמו מנוע ביטוח, ביטוח רכב עבודה רשום לפי ההיסטוריה של הבעלים ושל נהגי הרכב. קח בחשבון כל ההיבטים דיווחו במאמר זה יתרום יותר ביטוח, כוללים את כל הדרוש במדיניות.

© 2011-2024 Techcommforum.com All Rights Reserved